کمترین: 
1449
بیشترین: 
1466
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1459
زمان: 
3/26 19:30
قیمت لیر ترکیه امروز 26 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1459 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":1452},{"date":"1397/03/26 12:50","price":1449},{"date":"1397/03/26 13:20","price":1453},{"date":"1397/03/26 15:40","price":1452},{"date":"1397/03/26 17:00","price":1459},{"date":"1397/03/26 17:20","price":1460},{"date":"1397/03/26 17:50","price":1458},{"date":"1397/03/26 18:50","price":1466},{"date":"1397/03/26 19:00","price":1464},{"date":"1397/03/26 19:10","price":1463},{"date":"1397/03/26 19:30","price":1459}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398