کمترین: 
9098
بیشترین: 
9196
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9165
زمان: 
3/26 19:30
قیمت پوند امروز 26 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 خرداد 1397 , 9165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":9116},{"date":"1397/03/26 12:50","price":9098},{"date":"1397/03/26 13:20","price":9124},{"date":"1397/03/26 15:40","price":9116},{"date":"1397/03/26 17:00","price":9163},{"date":"1397/03/26 17:20","price":9167},{"date":"1397/03/26 17:50","price":9155},{"date":"1397/03/26 19:00","price":9196},{"date":"1397/03/26 19:10","price":9185},{"date":"1397/03/26 19:30","price":9165}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398