کمترین: 
7927
بیشترین: 
8037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8011
زمان: 
3/26 19:30
قیمت یورو امروز 26 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 26 خرداد 1397 , 8011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":7943},{"date":"1397/03/26 12:50","price":7927},{"date":"1397/03/26 13:20","price":7950},{"date":"1397/03/26 15:40","price":7943},{"date":"1397/03/26 17:00","price":7983},{"date":"1397/03/26 17:20","price":7987},{"date":"1397/03/26 17:50","price":7976},{"date":"1397/03/26 19:00","price":8037},{"date":"1397/03/26 19:10","price":8028},{"date":"1397/03/26 19:30","price":8011}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398