کمترین: 
273800
بیشترین: 
275710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
275040
زمان: 
3/26 22:05
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 26 خرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 26 خرداد 1397 , 275040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:15","price":275710},{"date":"1397/03/26 13:05","price":274570},{"date":"1397/03/26 13:15","price":274420},{"date":"1397/03/26 13:20","price":274730},{"date":"1397/03/26 13:35","price":274110},{"date":"1397/03/26 14:40","price":274270},{"date":"1397/03/26 15:35","price":274880},{"date":"1397/03/26 15:55","price":275190},{"date":"1397/03/26 16:15","price":275340},{"date":"1397/03/26 16:25","price":275190},{"date":"1397/03/26 16:45","price":274880},{"date":"1397/03/26 16:55","price":275040},{"date":"1397/03/26 18:05","price":274880},{"date":"1397/03/26 18:45","price":274420},{"date":"1397/03/26 18:55","price":273960},{"date":"1397/03/26 19:05","price":273800},{"date":"1397/03/26 19:55","price":273960},{"date":"1397/03/26 20:00","price":274270},{"date":"1397/03/26 20:15","price":274420},{"date":"1397/03/26 20:45","price":274270},{"date":"1397/03/26 20:55","price":274420},{"date":"1397/03/26 21:05","price":274730},{"date":"1397/03/26 21:25","price":274880},{"date":"1397/03/26 22:05","price":275040}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398