کمترین: 
205360
بیشترین: 
206790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
206280
زمان: 
3/26 22:05
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 26 خرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 26 خرداد 1397 , 206280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:15","price":206790},{"date":"1397/03/26 13:05","price":205930},{"date":"1397/03/26 13:15","price":205820},{"date":"1397/03/26 13:20","price":206050},{"date":"1397/03/26 13:35","price":205590},{"date":"1397/03/26 14:40","price":205700},{"date":"1397/03/26 15:35","price":206160},{"date":"1397/03/26 15:55","price":206390},{"date":"1397/03/26 16:15","price":206510},{"date":"1397/03/26 16:25","price":206390},{"date":"1397/03/26 16:45","price":206160},{"date":"1397/03/26 16:55","price":206280},{"date":"1397/03/26 18:05","price":206160},{"date":"1397/03/26 18:45","price":205820},{"date":"1397/03/26 18:55","price":205470},{"date":"1397/03/26 19:05","price":205360},{"date":"1397/03/26 19:55","price":205470},{"date":"1397/03/26 20:00","price":205700},{"date":"1397/03/26 20:15","price":205820},{"date":"1397/03/26 20:45","price":205700},{"date":"1397/03/26 20:55","price":205820},{"date":"1397/03/26 21:05","price":206050},{"date":"1397/03/26 21:25","price":206160},{"date":"1397/03/26 22:05","price":206280}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398