کمترین: 
501.19
بیشترین: 
512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
512
زمان: 
3/26 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:30","price":507.49},{"date":"1397/03/26 01:00","price":508.5},{"date":"1397/03/26 03:30","price":501.19},{"date":"1397/03/26 06:30","price":506.73},{"date":"1397/03/26 07:00","price":506.6},{"date":"1397/03/26 09:30","price":504.65},{"date":"1397/03/26 10:00","price":510.21},{"date":"1397/03/26 12:30","price":509.74},{"date":"1397/03/26 13:30","price":506.99},{"date":"1397/03/26 15:30","price":510},{"date":"1397/03/26 18:30","price":508.69},{"date":"1397/03/26 19:00","price":503},{"date":"1397/03/26 19:30","price":504.79},{"date":"1397/03/26 20:00","price":503.73},{"date":"1397/03/26 21:30","price":512}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399