کمترین: 
6389.8
بیشترین: 
6543.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6506
زمان: 
3/26 21:30
قیمت بیت کوین امروز 26 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 6506 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:30","price":6543.1},{"date":"1397/03/26 03:30","price":6393.8},{"date":"1397/03/26 06:30","price":6441.5},{"date":"1397/03/26 09:30","price":6427.9},{"date":"1397/03/26 10:00","price":6431.5},{"date":"1397/03/26 12:30","price":6460},{"date":"1397/03/26 13:00","price":6446.4},{"date":"1397/03/26 15:30","price":6475.1},{"date":"1397/03/26 18:30","price":6400},{"date":"1397/03/26 19:30","price":6405.3},{"date":"1397/03/26 20:30","price":6405},{"date":"1397/03/26 21:00","price":6389.8},{"date":"1397/03/26 21:30","price":6506}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398