کمترین: 
1279.56
بیشترین: 
1280.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1279.76
زمان: 
3/26 02:00
قیمت اونس طلا امروز 26 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1279.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:30","price":1279.56},{"date":"1397/03/26 01:00","price":1280.17},{"date":"1397/03/26 01:30","price":1280.10},{"date":"1397/03/26 02:00","price":1279.76}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398