کمترین: 
3.022
بیشترین: 
3.032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.032
زمان: 
3/26 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 26 خرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 3.032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":3.022},{"date":"1397/03/26 00:32","price":3.027},{"date":"1397/03/26 01:32","price":3.03},{"date":"1397/03/26 02:00","price":3.032}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398