کمترین: 
2.015
بیشترین: 
2.0255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0155
زمان: 
3/26 02:00
قیمت بنزین امروز 26 خرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 2.0155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":2.0255},{"date":"1397/03/26 00:32","price":2.0225},{"date":"1397/03/26 01:00","price":2.0185},{"date":"1397/03/26 01:32","price":2.015},{"date":"1397/03/26 02:00","price":2.0155}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398