کمترین: 
638.88
بیشترین: 
640.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
638.88
زمان: 
3/26 01:00
قیمت گازوئیل امروز 26 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 638.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":640.13},{"date":"1397/03/26 00:32","price":639.38},{"date":"1397/03/26 01:00","price":638.88}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398