کمترین: 
2.0803
بیشترین: 
2.0884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0803
زمان: 
3/26 01:32
قیمت نفت کوره امروز 26 خرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 2.0803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":2.0884},{"date":"1397/03/26 00:32","price":2.0867},{"date":"1397/03/26 01:00","price":2.0841},{"date":"1397/03/26 01:32","price":2.0803}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398