کمترین: 
73.08
بیشترین: 
73.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.08
زمان: 
3/26 01:32
قیمت نفت برنت امروز 26 خرداد 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 73.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":73.46},{"date":"1397/03/26 00:32","price":73.34},{"date":"1397/03/26 01:00","price":73.31},{"date":"1397/03/26 01:32","price":73.08}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398