کمترین: 
64.32
بیشترین: 
64.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.32
زمان: 
3/26 02:00
قیمت نفت سبک امروز 26 خرداد 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 64.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 00:00","price":64.86},{"date":"1397/03/26 00:32","price":64.72},{"date":"1397/03/26 01:00","price":64.62},{"date":"1397/03/26 01:32","price":64.33},{"date":"1397/03/26 02:00","price":64.32}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398