کمترین: 
55
بیشترین: 
56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56
زمان: 
3/25 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 خرداد 1397 , 56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 13:40","price":55},{"date":"1397/03/25 18:30","price":56},{"date":"1397/03/25 18:40","price":55},{"date":"1397/03/25 18:50","price":56},{"date":"1397/03/25 19:00","price":55},{"date":"1397/03/25 19:10","price":56}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398