کمترین: 
107
بیشترین: 
108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108
زمان: 
3/25 16:20
قیمت روبل روسیه امروز 25 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 13:20","price":107},{"date":"1397/03/25 13:30","price":108},{"date":"1397/03/25 14:10","price":107},{"date":"1397/03/25 14:20","price":108},{"date":"1397/03/25 15:20","price":107},{"date":"1397/03/25 16:20","price":108}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398