کمترین: 
1692
بیشترین: 
1722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1722
زمان: 
3/25 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":1701},{"date":"1397/03/25 10:40","price":1702},{"date":"1397/03/25 10:50","price":1703},{"date":"1397/03/25 11:00","price":1704},{"date":"1397/03/25 11:50","price":1705},{"date":"1397/03/25 12:10","price":1702},{"date":"1397/03/25 12:20","price":1701},{"date":"1397/03/25 12:40","price":1700},{"date":"1397/03/25 13:10","price":1698},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1700},{"date":"1397/03/25 13:40","price":1698},{"date":"1397/03/25 13:50","price":1699},{"date":"1397/03/25 14:10","price":1698},{"date":"1397/03/25 14:30","price":1701},{"date":"1397/03/25 14:40","price":1696},{"date":"1397/03/25 14:50","price":1698},{"date":"1397/03/25 15:20","price":1695},{"date":"1397/03/25 15:30","price":1692},{"date":"1397/03/25 16:50","price":1694},{"date":"1397/03/25 17:00","price":1693},{"date":"1397/03/25 17:20","price":1698},{"date":"1397/03/25 17:30","price":1700},{"date":"1397/03/25 17:40","price":1701},{"date":"1397/03/25 17:50","price":1704},{"date":"1397/03/25 18:10","price":1706},{"date":"1397/03/25 18:20","price":1700},{"date":"1397/03/25 18:30","price":1708},{"date":"1397/03/25 18:40","price":1705},{"date":"1397/03/25 18:50","price":1708},{"date":"1397/03/25 19:00","price":1705},{"date":"1397/03/25 19:20","price":1708},{"date":"1397/03/25 19:30","price":1714},{"date":"1397/03/25 19:50","price":1713},{"date":"1397/03/25 20:00","price":1712},{"date":"1397/03/25 20:20","price":1722}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398