کمترین: 
862
بیشترین: 
874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
874
زمان: 
3/25 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 25 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":863},{"date":"1397/03/25 11:00","price":864},{"date":"1397/03/25 11:50","price":865},{"date":"1397/03/25 12:30","price":864},{"date":"1397/03/25 13:10","price":863},{"date":"1397/03/25 13:30","price":864},{"date":"1397/03/25 14:50","price":865},{"date":"1397/03/25 15:20","price":863},{"date":"1397/03/25 15:30","price":862},{"date":"1397/03/25 16:50","price":863},{"date":"1397/03/25 17:00","price":862},{"date":"1397/03/25 17:20","price":865},{"date":"1397/03/25 17:40","price":866},{"date":"1397/03/25 18:10","price":868},{"date":"1397/03/25 18:20","price":866},{"date":"1397/03/25 18:30","price":870},{"date":"1397/03/25 18:40","price":869},{"date":"1397/03/25 18:50","price":870},{"date":"1397/03/25 19:00","price":868},{"date":"1397/03/25 19:10","price":870},{"date":"1397/03/25 19:20","price":871},{"date":"1397/03/25 19:30","price":874},{"date":"1397/03/25 20:00","price":873},{"date":"1397/03/25 20:20","price":874}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398