کمترین: 
5.4
بیشترین: 
5.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.5
زمان: 
3/25 18:30
قیمت دینار عراق امروز 25 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 5.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":5.6},{"date":"1397/03/25 13:30","price":5.4},{"date":"1397/03/25 18:10","price":5.5},{"date":"1397/03/25 18:20","price":5.4},{"date":"1397/03/25 18:30","price":5.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398