کمترین: 
93
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
3/25 19:30
قیمت افغانی امروز 25 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 10:20","price":95},{"date":"1397/03/25 13:50","price":94},{"date":"1397/03/25 14:10","price":93},{"date":"1397/03/25 14:20","price":94},{"date":"1397/03/25 15:30","price":93},{"date":"1397/03/25 17:20","price":94},{"date":"1397/03/25 19:30","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398