کمترین: 
500.25
بیشترین: 
525.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
508.7
زمان: 
3/25 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 خرداد 1397 , 508.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 01:00","price":522.2},{"date":"1397/03/25 01:30","price":525.5},{"date":"1397/03/25 02:00","price":522.1},{"date":"1397/03/25 02:30","price":525.5},{"date":"1397/03/25 03:00","price":522.1},{"date":"1397/03/25 03:30","price":521.12},{"date":"1397/03/25 04:30","price":523.81},{"date":"1397/03/25 06:30","price":520.45},{"date":"1397/03/25 07:00","price":518.42},{"date":"1397/03/25 09:30","price":516.5},{"date":"1397/03/25 12:30","price":514.9},{"date":"1397/03/25 13:00","price":509.74},{"date":"1397/03/25 14:00","price":509.41},{"date":"1397/03/25 14:30","price":500.25},{"date":"1397/03/25 15:30","price":505.01},{"date":"1397/03/25 16:00","price":508},{"date":"1397/03/25 17:30","price":501.41},{"date":"1397/03/25 18:30","price":504.3},{"date":"1397/03/25 20:00","price":512.79},{"date":"1397/03/25 21:30","price":516.5},{"date":"1397/03/25 22:00","price":508.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398