کمترین: 
1298.24
بیشترین: 
1303.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300.82
زمان: 
3/25 13:30
قیمت اونس طلا امروز 25 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 خرداد 1397 , 1300.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/25 00:30","price":1303.57},{"date":"1397/03/25 03:30","price":1302.93},{"date":"1397/03/25 04:00","price":1302.90},{"date":"1397/03/25 06:30","price":1301.67},{"date":"1397/03/25 09:30","price":1301.49},{"date":"1397/03/25 12:30","price":1298.24},{"date":"1397/03/25 13:00","price":1298.45},{"date":"1397/03/25 13:30","price":1300.82}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398