کمترین: 
73.35
بیشترین: 
73.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.35
زمان: 
3/24 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 73.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 17:32","price":73.35}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398