کمترین: 
12
بیشترین: 
13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13
زمان: 
3/24 17:30
قیمت لیر سوریه امروز 24 خرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 16:00","price":12},{"date":"1397/03/24 17:30","price":13}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398