کمترین: 
697000
بیشترین: 
707000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
3/24 13:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 24 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 12:12","price":707000},{"date":"1397/03/24 12:30","price":705000},{"date":"1397/03/24 12:42","price":707000},{"date":"1397/03/24 12:48","price":705000},{"date":"1397/03/24 13:36","price":704000},{"date":"1397/03/24 13:48","price":700500},{"date":"1397/03/24 13:54","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399