کمترین: 
1222000
بیشترین: 
1236000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1222000
زمان: 
3/24 15:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1222000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 12:12","price":1236000},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1235000},{"date":"1397/03/24 12:42","price":1236000},{"date":"1397/03/24 12:48","price":1235000},{"date":"1397/03/24 13:12","price":1234000},{"date":"1397/03/24 13:36","price":1232500},{"date":"1397/03/24 13:48","price":1228500},{"date":"1397/03/24 13:54","price":1227000},{"date":"1397/03/24 15:12","price":1222000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398