کمترین: 
695000
بیشترین: 
705000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695000
زمان: 
3/24 13:54
قیمت ربع سکه امروز 24 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 695000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 12:12","price":705000},{"date":"1397/03/24 12:30","price":703000},{"date":"1397/03/24 12:42","price":705000},{"date":"1397/03/24 12:48","price":703000},{"date":"1397/03/24 13:36","price":702000},{"date":"1397/03/24 13:48","price":698500},{"date":"1397/03/24 13:54","price":695000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399