کمترین: 
2349000
بیشترین: 
2391500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2349000
زمان: 
3/24 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 2349000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 12:12","price":2391500},{"date":"1397/03/24 12:30","price":2379000},{"date":"1397/03/24 12:42","price":2391500},{"date":"1397/03/24 12:48","price":2379000},{"date":"1397/03/24 15:12","price":2349000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398