کمترین: 
55
بیشترین: 
57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56
زمان: 
3/24 17:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 11:50","price":57},{"date":"1397/03/24 12:00","price":56},{"date":"1397/03/24 13:10","price":57},{"date":"1397/03/24 13:20","price":56},{"date":"1397/03/24 13:30","price":57},{"date":"1397/03/24 13:40","price":56},{"date":"1397/03/24 16:00","price":55},{"date":"1397/03/24 16:50","price":56},{"date":"1397/03/24 17:10","price":55},{"date":"1397/03/24 17:30","price":56}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398