کمترین: 
106
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108
زمان: 
3/24 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 24 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 11:00","price":111},{"date":"1397/03/24 11:40","price":112},{"date":"1397/03/24 11:50","price":109},{"date":"1397/03/24 12:20","price":108},{"date":"1397/03/24 12:30","price":109},{"date":"1397/03/24 13:00","price":110},{"date":"1397/03/24 13:50","price":109},{"date":"1397/03/24 14:30","price":110},{"date":"1397/03/24 14:40","price":109},{"date":"1397/03/24 15:00","price":108},{"date":"1397/03/24 15:10","price":109},{"date":"1397/03/24 15:30","price":108},{"date":"1397/03/24 16:00","price":107},{"date":"1397/03/24 16:30","price":106},{"date":"1397/03/24 16:40","price":107},{"date":"1397/03/24 17:30","price":108},{"date":"1397/03/24 18:40","price":107},{"date":"1397/03/24 20:00","price":108}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399