کمترین: 
5.5
بیشترین: 
5.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.5
زمان: 
3/24 15:30
قیمت دینار عراق امروز 24 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 5.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":5.7},{"date":"1397/03/24 11:40","price":5.8},{"date":"1397/03/24 11:50","price":5.6},{"date":"1397/03/24 15:00","price":5.5},{"date":"1397/03/24 15:10","price":5.6},{"date":"1397/03/24 15:30","price":5.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398