کمترین: 
1042
بیشترین: 
1098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1049
زمان: 
3/24 20:00
قیمت یوان چین امروز 24 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1049 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 10:20","price":1095},{"date":"1397/03/24 11:00","price":1094},{"date":"1397/03/24 11:30","price":1095},{"date":"1397/03/24 11:40","price":1098},{"date":"1397/03/24 11:50","price":1074},{"date":"1397/03/24 12:00","price":1071},{"date":"1397/03/24 12:10","price":1068},{"date":"1397/03/24 12:20","price":1061},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1064},{"date":"1397/03/24 12:50","price":1069},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1071},{"date":"1397/03/24 13:30","price":1072},{"date":"1397/03/24 13:40","price":1071},{"date":"1397/03/24 13:50","price":1062},{"date":"1397/03/24 14:00","price":1059},{"date":"1397/03/24 14:10","price":1065},{"date":"1397/03/24 14:30","price":1069},{"date":"1397/03/24 14:40","price":1067},{"date":"1397/03/24 14:50","price":1066},{"date":"1397/03/24 15:00","price":1054},{"date":"1397/03/24 15:10","price":1060},{"date":"1397/03/24 15:30","price":1054},{"date":"1397/03/24 15:50","price":1053},{"date":"1397/03/24 16:00","price":1050},{"date":"1397/03/24 16:20","price":1042},{"date":"1397/03/24 16:40","price":1048},{"date":"1397/03/24 16:50","price":1049},{"date":"1397/03/24 17:00","price":1048},{"date":"1397/03/24 17:10","price":1047},{"date":"1397/03/24 17:20","price":1045},{"date":"1397/03/24 17:30","price":1051},{"date":"1397/03/24 17:40","price":1052},{"date":"1397/03/24 18:10","price":1053},{"date":"1397/03/24 18:30","price":1051},{"date":"1397/03/24 19:00","price":1048},{"date":"1397/03/24 19:20","price":1050},{"date":"1397/03/24 19:30","price":1049},{"date":"1397/03/24 19:40","price":1050},{"date":"1397/03/24 19:50","price":1047},{"date":"1397/03/24 20:00","price":1049}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398