کمترین: 
2484.4
بیشترین: 
2487.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2487.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت منات آذربایجان امروز 24 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 2487.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":2487.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":2484.4},{"date":"1397/03/24 09:30","price":2487.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398