کمترین: 
67.2
بیشترین: 
67.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.7
زمان: 
3/24 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 24 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 67.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":67.7},{"date":"1397/03/24 09:20","price":67.2},{"date":"1397/03/24 09:30","price":67.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398