کمترین: 
13165
بیشترین: 
13169.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13165
زمان: 
3/24 09:30
قیمت بات تایلند امروز 24 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 13165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":13165},{"date":"1397/03/24 09:20","price":13169.2},{"date":"1397/03/24 09:30","price":13165}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398