کمترین: 
1058
بیشترین: 
1059.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1059.5
زمان: 
3/24 09:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1059.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":1059.5},{"date":"1397/03/24 09:20","price":1058},{"date":"1397/03/24 09:30","price":1059.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399