کمترین: 
3161.7
بیشترین: 
3166.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3166.3
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 خرداد 1397 , 3166.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":3166.3},{"date":"1397/03/24 09:20","price":3161.7},{"date":"1397/03/24 09:30","price":3166.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398