کمترین: 
3578.2
بیشترین: 
3648.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3578.2
زمان: 
3/24 09:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 3578.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":3578.2},{"date":"1397/03/24 09:20","price":3648.2},{"date":"1397/03/24 09:30","price":3578.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398