کمترین: 
355.9
بیشترین: 
356.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
356.6
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دینار عراق امروز 24 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 356.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":356.6},{"date":"1397/03/24 09:20","price":355.9},{"date":"1397/03/24 09:30","price":356.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398