کمترین: 
10993.1
بیشترین: 
11006.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11006.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت ریال عمان امروز 24 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 11006.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":11006.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":10993.1},{"date":"1397/03/24 09:30","price":11006.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398