کمترین: 
1161.3
بیشترین: 
1162.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1162.7
زمان: 
3/24 09:30
قیمت ریال قطر امروز 24 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1162.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":1162.7},{"date":"1397/03/24 09:20","price":1161.3},{"date":"1397/03/24 09:30","price":1162.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398