کمترین: 
1127.2
بیشترین: 
1128.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1128.6
زمان: 
3/24 09:30
قیمت ریال عربستان امروز 24 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1128.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":1128.6},{"date":"1397/03/24 09:20","price":1127.2},{"date":"1397/03/24 09:30","price":1128.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398