کمترین: 
13988.3
بیشترین: 
13993.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13993.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دینار کویت امروز 24 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 13993.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":13993.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":13988.3},{"date":"1397/03/24 09:30","price":13993.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398