کمترین: 
525.2
بیشترین: 
528.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
528.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 528.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":528.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":525.2},{"date":"1397/03/24 09:30","price":528.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398