کمترین: 
666.4
بیشترین: 
670.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
670.3
زمان: 
3/24 09:30
قیمت کرون دانمارک امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 670.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":670.3},{"date":"1397/03/24 09:20","price":666.4},{"date":"1397/03/24 09:30","price":670.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398