کمترین: 
489.1
بیشترین: 
491.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.7
زمان: 
3/24 09:30
قیمت کرون سوئد امروز 24 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 خرداد 1397 , 491.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":491.7},{"date":"1397/03/24 09:20","price":489.1},{"date":"1397/03/24 09:30","price":491.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398