کمترین: 
4280
بیشترین: 
4297
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4297
زمان: 
3/24 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 4297 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":4297},{"date":"1397/03/24 09:20","price":4280},{"date":"1397/03/24 09:30","price":4297}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398