کمترین: 
3245.8
بیشترین: 
3259.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3259.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دلار کانادا امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 خرداد 1397 , 3259.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":3259.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":3245.8},{"date":"1397/03/24 09:30","price":3259.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398