کمترین: 
3819.9
بیشترین: 
3839.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3839.7
زمان: 
3/24 09:30
قیمت ین ژاپن امروز 24 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 3839.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":3839.7},{"date":"1397/03/24 09:20","price":3819.9},{"date":"1397/03/24 09:30","price":3839.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398