کمترین: 
660
بیشترین: 
661.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
661.7
زمان: 
3/24 09:30
قیمت یوان چین امروز 24 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 خرداد 1397 , 661.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":661.7},{"date":"1397/03/24 09:20","price":660},{"date":"1397/03/24 09:30","price":661.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398